VANLIGA FRÅGOR

Vad är romance?


Det är världens största litterära genre. Böcker av framför allt kvinnor, om kvinnor, för kvinnor – men inte uteslutande. Litteratur som handlar om relationer i allmänhet och kärleksrelationer i synnerhet. Alla typer av kärlek och sex ryms inom genren. Romance slutar emotionellt tillfredsställande.
Varför behövs en romanceakademi?


Kvinnors berättande och läsande är betydelsefullt. Romance är en genre som tar kvinnors upplevelser, erfarenheter och berättelser på allvar. Berättelser om kvinnors syn på relationer, kvinnors sexualitet och erotik förtjänar att betraktas som värdefulla för litteraturen, läskulturen och samhället. Akademin vill främja detta.
Varför är det viktigt att sprida just romance?


För att romance idag är modern litteratur som ligger i framkant vad gäller berättande, mångfald och feminism, men som fortfarande dras med gamla fördomar. Det är dags att ifrågasätta detta.
Varför just nu?


Vi står på tröskeln till en samtida kvinnorevolution. Romance passar in i detta, det är en genre som aktivt arbetat mot sexism och fördomar. Romance håller dessutom på att etablera sig på allvar i Sverige. Det är numera en genre som nästan alla de större förlagen jobbar med. Vi har fått svenska bästsäljare i genren och svensk romance exporteras ut i världen.
Får inte män läsa romance?


Jo, självklart! Män både läser och skriver romance. Det brukar ju sägas att kvinnor står för en högre andel av romanläsandet generellt, men i USA utgör män cirka 15% av romanceläsarna, och det finns flera manliga romanceförfattare. Romanceakademin vill att fler får upp ögonen för genren. Romanceläsare och författare som är män, icke-binära eller icke kvinnor backar också upp kvinnors röster och berättelser, och självklart tvärtom. Alla som läser och gillar romance accepterar och applåderar att kvinnor tar plats i litteraturen och i samhället.
Vem läser de här böckerna?


Mest kvinnor, i alla åldrar, men cirka 15% av läsarna är män. Forskning visar att romanceläsare läser ofta och mycket, samt är insatta i litteratur. En djupt feministisk aspekt av romance är att ingen ska moralisera över vad man läser. Just den här genren moraliseras det mycket kring.
Varför är det viktigt med lyckliga slut?


Romance är en genre där kvinnor inte mördas och plågas som underhållning. I romance kan kvinnor nå sina mål, trots olika motgångar som de möter på vägen. Vi vill sprida kännedom om att det finns positiva berättelser om kvinnors liv. Berättelser där kvinnor är aktiva, självständiga, får ligga, komma och överleva.
Man tänker ju på 50 shades...


Det finns mycket mer att upptäcka. Romance omfattar många olika slags subgenrer och författarskap. Litteratur med minst 500 miljoner nyanser!
Varför behövs en romancerevolution?


Ibland behövs det att man tar till de stora orden. Det är en revolution vi befinner oss i; kvinnor kliver fram, i samhället och i litteraturen.
Är kärleken lösningen på allt?


Nej, analys, feminism och ödmjukhet räcker långt. Men vi vill främja kvinnligt kodad läsning, öka medvetenheten om genren och alliera oss med de som skriver och uppmärksammar kvinnopositiva skildringar.
Hur kommer romanceakademin att arbeta?


Det är en ständigt pågående process och vi befinner oss bara i början. Men genom information, genom att delta i samtal och debatt, genom att anordna event och så småningom dela ut priser.
Är inte just en ”akademi” lite känsligt idag?


Tvärtom. Idag mer än någonsin behövs det en akademi som arbetar för kvinnors berättande, för jämlikhet, inklusion och mot sexism.
Vad är en akademi?


En akademi (grekiska akademeia, latin academia) är ett sällskap som har till uppgift att främja någon eller några särskilda vetenskaper eller konstarter för dessas egen skull. Akademeia var ursprungligen namnet på en olivlund intill det klassiska Aten. Platon brukade föreläsa i filosofi för sina elever på platsen. Hans skola kallades som en följd av detta för "Akademien". Under upplysningstiden bildades nationalakademier bland annat i Frankrike, Spanien och Sverige. Dessa akademier hade till uppgift att främja vetenskapen och konsterna, men även den "goda smaken". Så småningom fick ordet akademi sin allmänna betydelse såsom först högskola, och sedan även som ett vittert, lärt eller konstfrämjande samfund. I Sverige finns flera litterära akademier; bland annat Svenska Akademien och Deckarakademin.
Vilka får vara med i romanceakademin?


För närvarande är vi i början av en process och det är bara vi fyra grundare. Men planen är att akademin som arbetar för inklusion och mångfald ska vara öppen för fler; vi vet dock inte ännu i vilken form. Det är en lustfylld process som vi kommer att låta ta tid.