top of page

KORT OM ROMANCEAKADEMIN

Romanceakademin grundades 2018 av Ebba Östberg, Pamela Schulz Nybacka, Anna Frankl och Simona Ahrnstedt. För närvarade drivs den av Ebba Östberg och Pamela Schultz Nybacka. Syftet med Akademin är att främja romance i Sverige, både läsande och skrivande, lyfta fram författarskap samt öka kunskapen och krossa fördomar. 

Romanceakademins arbete består i att delta i samtal, samt att debattera och informera.

ROMANCEAKADEMIN PÅ INSTAGRAM

bottom of page