Romanceakademin startades 2018. Grundarna är Simona Ahrnstedt, Pamela Schultz Nybacka och Ebba Östberg. Syftet med Akademin är att främja romance i Sverige, både läsande och skrivande, lyfta fram författarskap samt öka kunskapen och krossa fördomar. 

Romanceakademins arbete kommer att bestå i att delta i samtal, samt att debattera och informera. Man kommer även att anordna evenemang med läsare, författare och andra intresserade.

VI ÄR ROMANCEAKADEMIN

PÅ INSTAGRAM