KORT OM ROMANCEAKADEMIN

Romanceakademin grundades 2018 av Simona Ahrnstedt, Ebba Östberg, Pamela Schulz Nybacka och Anna Frankl. Syftet med Akademin är att främja romance i Sverige, både läsande och skrivande, lyfta fram författarskap samt öka kunskapen och krossa fördomar. 

Romanceakademins arbete består i att delta i samtal, samt att debattera och informera. 

ROMANCEAKADEMIN PÅ INSTAGRAM